Hållbarhetsarbete

Vi arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor

Oavsett om vi utför ett återvinningsuppdrag, kör avfall eller hjälper till med ett avloppsstopp så gör vi det på ett hållbart sätt. Detta åstadkommer vi genom kontinuerligt förbättringsarbete vad gäller vår fordonspark och genom att utveckla våra anställda. Vi vill också bidra till att öka återvinningsgraden av restprodukter genom att hitta nya möjligheter för våra kunder till återanvändning av restprodukter.

Renalls miljöarbete inkluderar ett antal olika åtgärder:
- Renall kör fordonsflottan på fossilfritt bränsle - vi gör skillnad för miljön.

- Både HVO och biogas görs på restprodukter vilket gör att Renall sluter cirkeln när vi tar hand om andras avfall och återvinning.

- Det är av vikt att vår bränsleåtgång är så låg som möjligt och därför är våra förare utbildade i Heavy ECO Driving.

- Kunskap om vad var och en kan bidra med för att utföra arbetet på ett så hållbart sätt som möjligt är en färskvara. Därför genomför vi en miljöutbildning för alla anställda varje år.

- Renall har en hållbarhetspolicy för en hållbar utveckling.

- Renall är miljöcertifierade och vi arbetar aktivt med ständiga förbättringar. Vårt miljöledningssystem hålls levande i våra handlingsplaner och uppföljningar som utförs.

- Vi arbetar aktivt med att utbilda våra kunder i deras miljö- och avfallsfrågor. Ju mer vi kan samarbeta med våra kunder i miljöarbetet, desto lägre miljöpåverkan kan vi uppnå tillsammans.

- Renall är ett företag med mycket miljöengagerad personal. Vi lever som vi lär och arbetar med ständiga förbättringar.

- Renall uppfyller Svenska Åkeriförbundets kriterier för Fair Transport.

- Renall är medlemmar i Norrköpings och Linköpings Miljönätverk, Östgötautmaningen samt Östergötlands Luftvårdsförbund.