Högtrycksspolning & slamsugning

Renall har specialbyggda fordon och utrustning för att klara alla situationer där vatten, slam eller oljespill måste sugas upp. Renall har även bilar för att kunna spola vatten med högt tryck för olika ändamål. För att tina frusna rör och ledningar har vi fordon med hetvatten. För rensning av igensatta avloppsledningar, ledningar och brunnar krävs ofta högtrycksspolning i samband med slamsugning för att resultatet skall bli bra. Till den här uppgiften använder vi våra kombinationsbilar som både spolar och suger, dessa fordon är även utrustade för ledningsspolning. Vi spolar och rengör även brunnar, både djupborrade och grävda.