Fordon & utrustning

Våra fordon är väl underhållna och anpassade för att klara de olika uppdragen hos våra kunder. Fordon och utrustning underhålls kontinuerligt för att även uppfylla kraven i vårt eget hållbarhetsarbete.  Våra mörkgrå containrar och kärl är avsedda för en modern avfalls- och återvinningshantering som tål att synas. Samtliga fordon körs på fossilfritt bränsle.