Affärsidé

Vår affärsidé är att erbjuda rationella tjänster med slamsugning, högtrycksspolning, avfalls- och återvinningslösningar, fastighetsjour och miljökonsulttjänster. Med modern, väl underhållen utrustning, stort kunnande, stabil ekonomi, hållbart synsätt för miljön arbetar vi för långsiktiga kundrelationer. Renall vänder sig till företag, kommuner och privatpersoner med helhetserbjudande inom miljö och hållbarhet. Med ett brett tjänsteutbud, unik kompetens och högt engagemang hittar Renall den bästa lösningen för varje kund.